TEENUSED / PROJEKTDOKUMENTATSIOON


Igasuguste restaureerimisalase tegevuse puhul riikliku kaitse all olevates ning muinsuskaitsealal asuvates ehitistes peab hoone (kinnistu) omanik, valdaja
või selleks volitatud isik kooskõlastama projektdokumentatsiooni.

Peale ahjude joonestamise ning projektdokumentatsiooni tegemise koostame:

1. Arhitektuuriajalooliseid eritingimusi
2. Uurimistööde programmi
3. Säilitamisele kuuluvate arhitektuuriajalooliste detailide loetelu
4. Uurimistöid
  ajaloolised uuringud
  • konstruktiivsed uuringud
  • sondaaži põhised uuringud
5. Restaureerimiskontseptsiooni
6. Muinsuskaitseline järelvalve

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  © Oldschool 2015 - Tel +372 5191 9474 - info[at]oldschool.ee